Phòng Apple

Giá: 160,000 VNĐ/giường/đêm

8 giường dorm, ban- công nhỏ

Tin liên quan
Phòng Coconut

Phòng Coconut

Giá: 540,000đ

Phòng Mango

Phòng Mango

Giá: 540,000đ

Phòng Lemon

Phòng Lemon

Giá: 160,000đ